Politiek privacybeleid

Dit Privacybeleid van persoonlijke informatie (hierna aangeduid als het beleid) is van toepassing op alle informatie die de site kan ontvangen over de gebruiker tijdens het gebruik van een van de secties (sites) en diensten (hierna aangeduid als de diensten).

Het gebruik van de diensten betekent de onvoorwaardelijke toestemming van de gebruiker voor dit Beleid en de voorwaarden voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens die daarin zijn vermeld; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, dient de gebruiker zich te onthouden van het gebruik van de diensten.

1. Persoonlijke informatie van gebruikers die de Site ontvangt en verwerkt

1.1. In het kader van dit beleid betekent "persoonlijke informatie van de gebruiker" :

1.2. Dit beleid is alleen van toepassing op de diensten van de Site. De site heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de gebruiker kan klikken op links die beschikbaar zijn op secties (sites), inclusief in zoekresultaten. Op dergelijke sites kunnen andere persoonlijke informatie worden verzameld of gevraagd van de gebruiker, evenals andere acties kunnen worden uitgevoerd.

1.3. In het algemeen controleert de Site niet de juistheid van de persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt en controleert ze hun rechtsbevoegdheid niet. De Site gaat er echter van uit dat de gebruiker betrouwbare en voldoende persoonlijke informatie verstrekt over de in het registratieformulier voorgestelde kwesties en deze informatie up-to-date houdt. De gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie worden gedefinieerd in de gebruikersovereenkomst van de diensten .

2. Doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers

2.1. De Site verzamelt en slaat alleen die persoonsgegevens op die nodig zijn voor de levering van diensten, de levering van diensten (de uitvoering van overeenkomsten en contracten met de gebruiker) en de uitvoering van functies die aan de Site zijn toegewezen .

2.2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

3. Voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker en de overdracht ervan aan derden

3.1. De Website slaat de persoonlijke gegevens van gebruikers op in overeenstemming met de interne voorschriften van specifieke diensten.

3.2. Met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de gebruiker vrijwillig informatie over zichzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkt aantal personen. Bij het gebruik van bepaalde diensten gaat de Gebruiker ermee akkoord dat een bepaald deel van zijn persoonlijke informatie openbaar wordt gemaakt.

3.3. De Website heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan derden over te dragen in de volgende gevallen:

4. Wijziging van persoonlijke informatie door de gebruiker

4.1. De gebruiker kan te allen tijde de door hem of een deel daarvan verstrekte persoonlijke informatie wijzigen (Bijwerken, aanvullen), evenals de parameters van de vertrouwelijkheid ervan, met behulp van de profielupdate-functie .

4.2. De gebruiker kan ook een deel van de persoonlijke informatie die eerder aan hem is verstrekt binnen een bepaald account verwijderen door gebruik te maken van de functie profile update .

5. Maatregelen die worden toegepast om de persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen

5.1. De site neemt de nodige en voldoende organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde / toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiƫren, distributie, alsmede tegen andere illegale handelingen met deze informatie door derden.

6. Wijziging van het Privacybeleid. Toepasselijk recht

6.1. De Website heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Bij wijzigingen in de huidige versie wordt de datum van de laatste update aangegeven. De nieuwe versie van het beleid treedt in werking vanaf het moment van publicatie, tenzij anders bepaald door de nieuwe versie van het beleid.